ostatnie aktualności

Do drugiego startu pozostało:

 
 

Chcesz się skontaktować z Działem Organizacyjnym?
Napisz bok@sremskisport.pl lub zadzwoń +48 501 393 041 / 61 222 86 83.

Akcja finansowana jest ze środków budżetowych Gminy Śrem w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.