Cennik

Dzieci do lat 4 wchodzą bezpłatnie.

Bilety ulgowe wydajemy za okazaniem legitymacji szkolnej, studenckiej, emeryckiej lub rencisty.
Brak legitymacji nie uprawnia do skorzystania z biletu ulgowego.