KOMUNIKAT O OSTATNIEJ OCENIE JAKOŚCI WODY

Ostatnia ocena jakości wody dokonanej przez państwowego inspektora sanitarnego:

Brodzik z atrakcjami woda nadaje się do kąpieli
Hamownia zjeżdżalni woda nadaje się do kąpieli
Jacuzzi 1 woda nadaje się do kąpieli
Jacuzzi 2 woda nadaje się do kąpieli
Basen sportowy woda nadaje się do kąpieli
Basen do nauki pływania woda nadaje się do kąpieli

Dokumentacja związana z oceną jakości wody dostępna jest w Administracji Obiektu Sportowego Śremski Sport Sp. z o.o. przy ul. Staszica 1a w Śremie w godz. 7:00 – 15:00.

ocena roczna jakości wody

Śremski Sport Sp. z o.o. informuje, że woda w nieckach basenowych spełnia wymagania jakości określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1230).

Ponadto w poniższym raporcie znajduje się ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY NA PŁYWALNI ZA OKRES 01.01.2023 – 31.12.2023 r.

Komunikat wystosowano na podstawie wyników badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez akredytowane Laboratorium i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie.