Bokserskie Mistrzostwa Wielkopolski w kategorii młodzik oraz kadet już wkrótce w Śremskim Sporcie!

Mistrzostwa Wielkopolski Młodzików, Młodziczek oraz Kadetów i Kadetek odbęda się w dniach 17-20.03.2022 w Śremie.
Organizatorem zawodów jest Śremski Sport, przy współpracy ze Śremskim Klubem Bokserskim WARTA oraz Wielkopolskim Okręgowym Związkiem Bokserskim. Zawody współfinansowane są ze środków budżetowych Gminy Śrem. Już dziś zapraszamy Państwa na to wydarzenie sportowe, na którym będziemy mogli liczyć na dobre pojedynki na wysokim poziomie, szczególnie, że będą to zadziorni i młodzi zawodnicy, a wśród nich przedstawiciele naszego miasta.
Poniżej prezentujemy plakat oraz kilka informacji związanych z zawodami.

W zawodach mogą brać udział zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodniczą PZB jak również książeczkę sportowo – lekarską z aktualnymi badaniami lekarskimi upoważniającymi do startu w zawodach bokserskich. Zawody odbędą się zgodnie z Regulaminem Mistrzostw Wielkopolski na rok 2022 oraz Regulaminem Sportowym i Opieki Zdrowotnej PZB.

Każdy zawodnik, trener, osoba towarzysząca jest zobowiązana przedłożyć podpisaną zgodę na udział w wydarzeniu sportowym/oświadczenie COVID-19. Zgodnie z uchwałą Zarządu WOZB ustala się opłatę startową za udział zawodniczek i zawodników w wysokości 40 zł – płatne przed konferencją techniczną i losowaniem. Nieuiszczenie opłaty startowej spowoduje niedopuszczenie zawodnika do zawodów.

Zgłoszenia do mistrzostw podają kluby na druku zgłoszeń ( w załączniku) do zawodów od dnia 21.02.2022r. do dnia 04.03. 2022r.do wydziału sportowego, E – mail skrobala.m@gmail.com Każde głoszenie zostaje potwierdzone e-mailem zwrotnym. Telefon kontaktowy – 668 038 447.

Kontakt do przedstawiciela organizatora w Śremie – Krzysztof Lewandowski 512 131 707