Oświadczenie Śremski Sport Sp. z o.o.

Śrem, 17.05.2024r.

Oświadczenie Śremski Sport sp. z o.o.

W związku z artykułem opublikowanym w Portal Śremski, dotyczącym decyzji o wyborze poznańskiej firmy do zapewnienia bezpieczeństwa ratowniczego na Plaży Miejskiej nad Jeziorem Grzymisławskim w Śremie, Śremski Sport sp. z o.o. pragnie wydać następujące oświadczenie:

Dnia 6 maja br. Śremski Sport sp. z o.o. ogłosił zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa ratowniczego na Plaży Miejskiej nad Jeziorem Grzymisławskim w Śremie oraz osobę do obsługi stanowiska wydającego kajaki oraz miejskie leżaki„. Do 13 maja br. otrzymaliśmy dwie oferty – jedną od śremskiego WOPR, drugą od spółki Ratownictwo Wodne z Poznania.

Przy wyborze oferty kierowaliśmy się następującymi kryteriami:

  • Cena (70%)
  • Organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, odległość siedziby firmy od punktu zabezpieczenia (30%)

Obie firmy spełniły warunki udziału w postępowaniu i przedłożyły wymagane dokumenty, w tym wykaz zatrudnionych ratowników z aktualnymi uprawnieniami oraz uprawnienia do wykonywania ratownictwa wodnego, wydane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Złożone oferty:

Tabelka-z-ofertami

Po dokładnej analizie złożonych ofert, okazało się, że oferta spółki Ratownictwo Wodne Sp. z o.o. z Poznania była korzystniejsza, spełniając wszystkie formalno-prawne wymagania oraz uzyskując wyższą ocenę w kryterium ceny. W związku z tym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i przejrzystością procesu wyboru, Śremski Sport był zobowiązany do wyboru tej oferty.

Rozumiemy, że mieszkańcy Śremu mogą być zaskoczeni tą decyzją. Śremski Sport Sp. z o.o. od wielu lat współpracował i nadal współpracuje z oddziałem Miejsko-Powiatowym WOPR w Śremie wielokrotnie wspierając ich we wszystkich obszarach działania. Jako komunalna spółka prawa handlowego musimy przede wszystkim działać w granicach prawa i to prawo respektować, zachowując jednocześnie transparentność, zwłaszcza przy zapytaniach ofertowych oraz przetargach. Cena zaoferowana w postępowaniu przez śremski WOPR była zdecydowanie wyższa od kontroferty. W związku z powyższym nie mogliśmy dokonać innego wyboru.

Pragniemy podkreślić, że naszym priorytetem jest zawsze zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa i jakości usług dla plażowiczów. Jesteśmy przekonani, że wybrana firma sprosta tym wymaganiom, a mieszkańcy Śremu będą mogli czuć się bezpiecznie nad Jeziorem Grzymisławskim.
Śremski Sport sp. z o.o. dziękuje wszystkim za zrozumienie i liczy na dalsze wsparcie lokalnej społeczności w zapewnianiu bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca do wypoczynku.
W załączeniu zestawienie ofert.

Załącznik:

Z poważaniem,
Zarząd Śremski Sport sp. z o.o.