I Mityng Lekkoatletyczny -Festiwal Sztafet

W dniu 31 maja Gmina Śrem, Śremski Sport Sp. z o.o. oraz Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Śremie i Międzyszkolny Klub Sportowy MKS – MOS Śrem zapraszają na I Mityng lekkoatletyczny – Festiwal Sztafet. Do udziału w Festiwalu Sztafet, który odbędzie się na Stadionie Miejskim w Śremie zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

A oto regulamin Festiwalu Sztafet:

I Miting Lekkoatletyczny w Śremie – Festiwal Sztafet – 31.05.2023 Stadion Miejski w Śremie ul. Poznańska 15

 • Organizatorzy: Gmina Śrem, Śremski Sport Sp. z o.o. , Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Śremie i Międzyszkolny Klub Sportowy MKS – MOS Śrem. 
 • Cele imprezy:
 1.   Popularyzacja lekkiej atletyki wśród uczniów szkół podstawowych.
 2.   Wyłonienie uzdolnionych dzieci do dalszego szkolenia w sekcjach MOS Śrem..
 3.   Promowanie zdrowego stylu życia i czynnego wypoczynku.
 4.   Przestrzeganie zasad „fair play” w rywalizacji sportowej.
 • Czas i miejsce: środa 31.05.2023 . – początek zawodów o godz. 9.30. Zbiórka uczestników godz. 10.00. Stadion Miejski w Śremie
 • Program zawodów w Śremie
  dziewczęta –  4×100 m, 4×400 m, sztafeta szwedzka (100+200+300+400),
  chłopcy –    4×100 m, 4×400 m, sztafeta szwedzka (100+200+300+400),

Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z przepisami PZLA

 • Uczestnictwo:

w  I Mitingu Lekkoatletycznym w Śremie  – Festiwalu  Sztafet uczestniczyć może młodzież  szkół podstawowych z rocznika 2008,2009 i młodsi i młodzież szkół ponadpodstawowych z rocznika 2004 i młodsi

Zawodnik może startować:  w dwóch sztafetach  (do 200m włącznie)

Szkoła ma prawo wystawić jedną sztafetę w kat. dziewcząt i chłopców – 4×100 m, 4×400 m, sztafetę szwedzką (100+200+300+400)

Informacje dodatkowe: szatnie – przebieralnie – Orlik. 

 • Nagrody:

Zwycięskie sztafety otrzymują pamiątkowe dyplomy i medale 

 • Zgłoszenia:
 • proszę przesyłać na 5 dni przed terminem rozegrania zawodów tj. piątek 26.05.2023 w formie  elektronicznej na adres: mos.srem@gmail.com wg załączonego wzoru:

Sztafeta 4×100 skład:

 • Różne:
 •  Każde uczestnik mitingu  musi posiadać pisemną zgodę rodziców na udział  w w/w zawodach. Dozwolony jest start w kolcach lekkoatletycznych.