Ruszają zgłoszenia do Green Bike Ligi Halowej – sezon 2022/23

Śremski Sport zaprasza kapitanów i kierowników zespołów do zgłaszania drużyn na sezon 2022/2023  Green Bike Ligi Halowej Piłki Nożnej. Zapisy będą trwały do 30 września. Po tym terminie zorganizujemy spotkanie kapitanów w celu powiadomienia o sposobie rozgrywania naszej ligi. Regulamin w ostatecznej formie (sposób rozgrywania ligi) będzie przedstawiony po zakończeniu zapisów.

Regulamin w głównych punktach zostaje taki sam jak w sezonie 2021/2022.

Przykładowe punkty z regulaminu na sezon 2022/23:

        1. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek: 

Do rozgrywek  HLPN  zostaną dopuszczone zespoły, które dopełnią do dnia 30.09.2022r. regulaminowe formalności takie jak:

 1. Pisemne zgłoszenie zespołu, które powinno zawierać:
 • dokładną nazwę drużyny,
 • adres korespondencyjny, mailowy oraz numer telefonu kontaktowego przedstawiciela drużyny odpowiedzialnego i uprawnionego do podejmowania wszystkich decyzji
  techniczno-organizacyjnych,
 • do dnia 28.10.2022 listę zawodników z podaniem imion, nazwisk, peselu oraz numerów koszulek na cały sezon (czytelne podanie imion i nazwisk zawodników ) oraz podpisane przez każdego zawodnika oświadczenie o stanie zdrowia
 1. Wpłacenie kwoty 1000,00 do dnia 28.10.2022r. Wpłata wpisowego upoważnia zespół do uczestnictwa w rozgrywkach HLPN oraz  udziale w „Pucharze Ligi”. Wpłatę należy uiścić w kasie obiektu Śremskiego Sportu lub na konto bankowe podane wcześniej na fakturze wystawionej na prośbę interesantów.
 1. Zgłoszenie zawodników do gry:
  1. Drużyna może liczyć maksymalnie 15 zawodników.
  2. W każdym zespole można zgłosić maksymalnie 4 zawodników zrzeszonych w klubach sportowych i zgłoszonych do rozgrywek organizowanych przez PZPN, WZPN itp. w sezonie 2022/2023 (w klasie nie wyższej niż IV liga).
  3. Pisemne zgłoszenie zawodników powinno zawierać ich dokładne dane osobowe tj: imię i nazwisko oraz PESEL, w przypadku zawodnika niepełnoletniego – zgoda wraz z czytelnym podpisem rodzica lub opiekuna prawnego. Najmłodszy zawodnik musi mieć ukończone 16 lat.
  4. Każdy zawodnik musi podpisać oświadczenie o stanie zdrowia.
  5. Dowodem przynależności zawodnika do drużyny jest wpis na listę zgłoszeń. Wpisany zawodnik nie może zostać wykreślony z listy, nawet w przypadku, gdy nie zagrał w żadnym meczu.
  6. Niewykorzystane miejsce z 15-osobowej listy przedłożonej przed rozgrywkami będzie można uzupełnić przez cały czas trwania danego sezonu. Na cztery mecze przed końcem rozgrywek nie można dopisywać nowych zawodników.
  7. W przypadku wpisania zawodnika do więcej niż jednej drużyny będzie on dopuszczony do gry w drużynie, w której zagrał pierwszy mecz.
  8. Opłata za dopisanie zawodnika wynosi 20,00 zł.

W celu zgłoszenia drużyny wystarczy pobrać  ZGŁOSZENIE

wypełnić je i wysłać na adres ryszard.mitmanski@sremskisport.pl

Lista zawodników – zgłoszenie

Oświadczenie zawodnika o stanie zdrowia

Kontakt do organizatora:

mail: ryszard.mitmanski@sremskisport.pl  lub   telefon: 501393041