Wejście ponownie z przodu obiektu!

Z uwagi na zbliżające się ku końcowi zewnętrzne prace elewacyjne, ponownie uruchamiamy dla Państwa główne wejście do obiektu.
Wejście od strony lodowiska pozostanie czynne do końca miesiąca. ZAPRASZAMY!