Rozpoczęcie przyjmowania ofert na prowadzenie nauki pływania!

Śremski Sport Sp. z o.o. od dnia 8 maja 2020 r. rozpoczyna przyjmowanie ofert na prowadzenie nauki pływania dla dzieci, młodzieży i dorosłych od września 2020r.

 

Kryteria ofert

  • cena,
  • profesjonalizm (zapewnienie wykwalifikowanej kadry instruktorskiej),
  • posiadanie zarejestrowanej firmy prowadzącej w/w działalność,
  • doświadczenie (prowadzenie nauki pływania na innych basenach),
  • posiadanie zdolności administracyjno-księgowych do prowadzenia w/w działalności (organizowanie grup pływackich, kontakt z rodzicami, rozliczanie i wystawianie faktur).

 

Termin

Oferty prosimy składać do dnia 29 maja 2020r.:
– listownie na adres: Śremski Sport Sp. z o.o., ul. Staszica 1a, 63-100 Śrem
– mailowo: grazyna.matysiak@sremskisport.pl

 

Kontakt

Kontakt do kierownika obiektu sportowego Grażyna Matysiak: 604 102 992.