Zapraszamy na kolejny rajd rowerowy ze Śremskim Sportem!

Na ostatni rajd wybraliśmy się 5 września w okolice Śremu z udziałem Straży Miejskiej.Bezpośrednio po przekazaniu ważnych informacji organizacyjnych dotyczących bezpieczeństwa przejazdu oraz  trasy przejazdu. Piętnaście minut po rozpoczęciu, 14 rowerzystów wyruszyło na rekreacyjny przejazd ulicami naszego miasta. Na trasie przejazdu zaprezentowane zostały dróżki rowerowe, dokonano znakowania rowerów oraz uczestnicy poinformowani zostali o prawidłowym poruszaniu się rowerem w ruchu drogowym.Nad bezpieczeństwem rowerzystów podczas przejazdu czuwała Straż Miejska, za co serdecznie dziękujemy.

Rajdy rowerowe ze Śremskim Sportem
Rajdy rowerowe ze Śremskim Sportem

Zapraszamy na kolejne dwa, ostatnie już wyjazdy rowerowe, w dniach 12 września na Biały Gościniec oraz na zakończenie sezonu 19 września do Dolska.

Zbiórka uczestników – 9:30 przy Obiekcie Sportowym, wyjazd – 10:00  Do zobaczenia 🙂

Rajdy rowerowe ze Śremskim Sportem
Rajdy rowerowe ze Śremskim Sportem

Śremski Sport zaprasza na Rekreacyjne Rowerowanie 2015.

Celem rajdów jest propagowanie aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym oraz zdrowego trybu życia, a także propagowanie zasad ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży.Organizatorem wycieczek rowerowych, sfinansowanych przez gminę Śrem, jest Śremski Sport.

Rajdy rowerowe ze Śremskim Sportem
Rajdy rowerowe ze Śremskim Sportem