Ogłosznie o przetargu

Śremski Sport spółka z o.o. z siedzibą w Śremie przy ul. Staszica 1a, KRS 0000306784                           

O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

Zarząd Spółki Śremski Sport sp. z o.o.

O G Ł A S Z A

publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej,

położonej w Śremie przy ulicy Poznańskiej 15

DO POBRANIA:  ogłoszenie sprzedaż hotelu