W razie jakichkolwiek pytań dotyczących funkcjonowania kart abonamentowych w obiekcie Śremskiego Sportu, zapraszamy do kontaktu z panem Krzysztofem Lewandowskim pod numerem 887 888 214.

W przypadku przekroczenia wyznaczonego czasu lub korzystania z dodatkowych usług, użytkownicy kart sportowych zobowiązani są uregulować należność indywidualnie w kasach obiektu.

Benefit system (karta, dowód)

MultiSport Plus –  możliwe jest skorzystanie z jednej dowolnie wybranej usługi podczas jednej wizyty w obiekcie (czyli można korzystać z usług np. rano i wieczorem).

MultiSport Classic –  możliwe jest skorzystanie z jednej dowolnie wybranej usługi raz w ciągu dnia (wynika to z definicji karty, która umożliwia korzystanie z niej tylko raz dziennie).

MultiActive – Możliwość korzystania w zależności od wykupionego wariantu (6, 8 lub 10 wejść w miesiącu).

 • Basen – 60 min (pobyt ponad czas biletu rozliczany jest minutowo)
 • Sauna – 60 min (pobyt ponad czas biletu rozliczany jest minutowo)
 • Siłownia – wejście na 1 trening
 • Zajęcia fitness – wejście na 1 trening
 • Squash – 60 min 1/3 kortu (aby uzupełnić pozostałą część kortu należy dopłacić odpowiednią kwotę według cennika lub sczytać kolejne karty tego typu)
 • Lodowisko – wejście na 1 ture

Dla kart MultiSport Plus KIDS, MultiSport Classic KIDS, MultiActive KIDS, MultiSport Classic, MultiActive

 • Basen KIDS – 60 min (pobyt ponad czas biletu rozliczany jest minutowo)
 • Lodowisko – wejście na 1 ture

Dla użytkownika – dziecko kart MultiSport Plus obowiązuje tylko 60 min basenu (pobyt ponad czas biletu rozliczany jest minutowo)

Fit Profit (karta, dowód + lista)

 • Basen – 60 min (pobyt ponad czas biletu rozliczany jest minutowo)
 • Sauna – 60 min (pobyt ponad czas biletu rozliczany jest minutowo)
 • Siłownia – wejście na 1 trening
 • Zajęcia fitness – wejście na 1 trening
 • Squash – 60 min 1/3 kortu (aby uzupełnić pozostałą część kortu należy dopłacić odpowiednią kwotę według cennika lub sczytać kolejne karty tego typu)
 • Lodowisko – wejście na 1 ture

Fit sport (karta, dowód + lista)

 • Basen – 60 min (pobyt ponad czas biletu rozliczany jest minutowo)
 • Siłownia – wejście na 1 trening
 • Lodowisko – wejście na 1 ture

OK SYSTEM (okazanie SMS przy kasie)

 • Basen – 60 min (pobyt ponad czas biletu rozliczany jest minutowo)
 • Sauna – 60 min (pobyt ponad czas biletu rozliczany jest minutowo)
 • Siłownia – wejście na 1 trening
 • Zajęcia fitness – wejście na 1 trening
 • Squash – 60 min 1/3 kortu (aby uzupełnić pozostałą część kortu należy dopłacić odpowiednią kwotę według cennika lub sczytać kolejne karty tego typu)
 • Lodowisko – wejście na 1 ture