Ogólne BASENY I SAUNY SIŁOWNIA fitness strefa walki bowling squash

OGÓLNE OBOSTRZENIA

 • pamiętaj, aby przed wejściem na obiekt założyć maseczkę, a następnie zdezynfekować ręce,
 • zachowaj bezpieczną odległość – minimum 1.5 m od pozostałych osób korzystających z obiektu,
 • w obiekcie można korzystać z biometrii (za uprzednią dezynfekcją dłoni), pasków lub kart,
 • nasi pracownicy zostali wyposażeni w odpowiednie środki ochrony osobistej,
 • obsługa kasowa będzie odbywała się zza plexi,
 • na obiekcie będą rozmieszczone regulaminy poszczególnych stref,
 • zrezygnuj z korzystania z naszych usług, jeżeli zaobserwowałeś u siebie niepokojące objawy, tj. katar, kaszel, podwyższoną temperaturę albo inne objawy grypopodobne. W razie pogorszenia stanu powinieneś rozważyć również kontakt z lekarzem lub placówką sanitarno-epidemiologiczną.

Baseny i sauny

 • zachowaj bezpieczną odległość,
 • zdezynfekuj ręce przed wejściem na strefę,
 • w szatni obowiązuje noszenie maseczek ochronnych. Maseczkę można zdjąć dopiero podczas wejścia pod natryski oraz na baseny czy sauny,
 • pracownicy prowadzą dezynfekcję transponderów po każdym zakończonym pobycie klienta,
 • pod natryskiem mogą znajdować się maksymalnie 4 osoby,
 • maksymalna liczba osób korzystająca jednocześnie ze strefy mokrej wynosi 150,
 • w jacuzzi może przebywać w jednej chwili tylko 1 osoba, chyba że pochodzą ze wspólnego domostwa,
 • na saunie ustanowiono limit 10 osób (limit dotyczy osób NIEZASZCZEPIONYCH przeciw COVID-19),
 • pracownicy sekcji sprzątającej zostaną wyposażeni w środki ochrony osobistej.

siłownia

 • unikaj korzystania z maszyn, jeżeli ktoś inny używa sąsiadującego sprzętu,
 • w miarę możliwości zachowaj bezpieczną odległość w czasie ćwiczeń,
 • po zakończonym ćwiczeniu pamiętaj o zdezynfekowaniu użytych urządzeń i sprzętu,
 • zaopatrz się we własny ręcznik oraz zadbaj o swoje nawodnienie,
 • w jednym momencie z siłowni może korzystać maksymalnie 17 osób,
 • dla klientów siłowni dostępna będzie wydzielona szatnia wraz z natryskiem,
 • pamiętaj, aby zapisać się w grafiku, w przeciwnym razie możesz nie dostać się na siłownię,
 • przed oraz po wyjściu z siłowni skorzystaj z płynu do dezynfekcji rąk,
 • po każdych zakończonych zajęciach następuje 30 minutowa przerwa w celu bezkontaktowej wymiany grup oraz przewietrzenia i dezynfekcji sali,
 • wejście na siłownię jedynie w zmienionym obuwiu sportowym,
 • podczas korzystania z siłowni nie obowiązuje noszenie masek.

Zajęcia fitness i strefa walki

 • maksymalna liczba osób uczestniczących w zajęciach jest wyszczególniona dla każdego typu zajęć w grafiku dostępnym w panelu klienta,
 • w trakcie trwania zajęć w sali mogą przebywać jedynie uczestnicy zajęć wraz z prowadzącymi,
 • dla klientów dostępna jest szatnia na II piętrze wraz z natryskami,
 • po każdych zakończonych zajęciach następuje 15 minutowa przerwa w celu bezkontaktowej wymiany grup oraz przewietrzenia i dezynfekcji siłowni,
 • wejście na sale dostępne jedynie w zmienionym obuwiu sportowym,
 • pamiętaj, aby zapisać się na zajęcia w grafiku zajęć, w przeciwnym razie możesz nie dostać się na zajęcia,
 • przed oraz po wyjściu z sali skorzystaj z płynu do dezynfekcji rąk,
 • podczas korzystania z zajęć nie obowiązuje noszenie masek,
 • zaleca się w miarę możliwości zachować bezpieczną odległość (chyba, że rodzaj zajęć na to nie pozwala),
 • uczestnicy zajęć muszą zaopatrzyć się we własne maty do ćwiczeń,
 • dla każdej z salek ustanowiono dodatkowy limit ćwiczących osób (limit dotyczy osób NIEZASZCZEPIONYCH przeciw COVID-19).

bowling

 • podczas korzystania z bowlingu nie obowiązuje noszenie masek,
 • w tym samym czasie może korzystać z bowlingu tylko 1 grupa, nawet jeżeli korzysta tylko z 1 toru,
 • na bowling należy przynieść zmienne obuwie sportowe z podeszwą, która nie pozostawia śladów na parkiecie,
 • rezerwacji należy dokonać telefonicznie.

squash

 • prosimy zaopatrzyć się we własny sprzęt do gry. Jeżeli nie ma takiej możliwości, to kasa udostępnia sprzęt zastępczy, który po zakończonej rozgrywce trzeba własnoręcznie zdezynfekować,
 • zostały wyznaczone godziny rezerwacji i nie podlegają one przesunięciu,
 • po zakończonych rozgrywkach następuje 15 minutowa przerwa w celu bezkontaktowej wymiany grup oraz przewietrzenia i dezynfekcji kortów,
 • przed wejściem na kort prosimy o zmianę obuwia na sportowe,
 • prosimy zaopatrzyć się w ręcznik oraz zadbać o nawodnienie,
 • podczas rozgrywek nie obowiązuje noszenie masek,
 • rezerwacji należy dokonać telefonicznie.