Co dalej ze Śremskim basenem ???

Drodzy Klienci!

Ponieważ w sprawie śremskiego basenu i nieruchomości przy ul. Zamenhofa swoje spostrzeżenia, opinie, często także bezpodstawne osądy przedstawiają  ludzie niezwiązani z działalnością tych obiektów, postanowiliśmy przekazać Państwu kilka faktów w powyższej sprawie.

Śremski basen ma już blisko 40 lat, to bardzo dużo czasu, zwłaszcza, że w tym okresie jedyną większą inwestycję i modernizację przeprowadzano blisko 20 lat temu. Obiekt sportowy wybudowany został w latach 70-tych, a w roku 1996 został przekazany gminie, która przeprowadziła pierwszy i jedyny gruntowny remont pływalni. Jakość przeprowadzonych w tym czasie prac budowlanych oraz użycie budzących wątpliwość materiałów (co potwierdzają aktualne odwierty) doprowadziły do dzisiejszego katastrofalnego stanu basenu.

Kolejne lata jego użytkowania niosły za sobą szereg bieżących napraw i remontów, które nie wnikały w strukturę samego basenu, a stanowiły raczej łatanie bieżących „dziur”. Od kilku lat widać było już konieczność wykonania kolejnego poważniejszego remontu. Wszyscy jako użytkownicy obiektu sportowego wiemy, że stan techniczny basenu oraz standard nie przystają do warunków, jakie tego rodzaju obiekt spełniać powinien w XXI wieku.

Dotychczas wydawało się, że remont basenu jest nam potrzebny głównie pod kątem wizualnym – wymiana płytek oraz remont szatni basenowych. Główny problem  pojawił się jednak w zapleczu technologicznym, gdyż w dużym stopniu koszty jakie ponosiła Spółka generowane były przez zużycie mediów tj prądu, ogrzewania, wody. Tak więc w celu uzyskania oszczędności, konieczne byłyby inwestycje prowadzące do wykonania energooszczędnego oświetlenia, wymiany stacji uzdatniania wody, czy systemu odzyskiwania ciepła  i przy pojawieniu się możliwości finansowania ze środków zewnętrznych – przygotowania niewielkiej strefy rekreacyjnej dla dzieci, odświeżenia strefy saun, wypłycenia niecki basenowej co skutkowało by sporymi oszczędnościami w zużyciu oraz podgrzaniu wody. Spółka występowała z wnioskami o przyznanie środków z BGŻ oraz WFOŚiGW. Niestety aby skorzystać z tych dotacji trzeba spełnić szereg warunków, w tym finansowych i środowiskowych, których w obecnej sytuacji nie byliśmy w stanie spełnić.

W wyniku dokonanych zgodnie z prawem budowlanym rocznych i półrocznych przeglądów stanu technicznego obiektu w bieżącym i 2014 roku stwierdzono znaczne pogorszenie szczelności ścian niecki, dlatego też ze względów bezpieczeństwa, basen poddano częstszej niż nakazują to przepisy kontroli technicznej. W wyniku przeprowadzonej ekspertyzy warunkowo dopuszczono basen do użytkowania do końca 2015 r. Po uruchomieniu basenu po sierpniowej przerwie technologicznej spowodowanej remontem elektrociepłowni, odkryto kolejne pęknięcia ścian basenu i nowe wycieki wody wraz ze środkami chemicznymi.W ostatnich dniach sierpnia, po dokonaniu oględzin, decyzją PINB w Śremie, basen został zamknięty z uwagi na grożącą katastrofę budowlaną . Ekspertyza i decyzja wskazała na konieczność rozbiórki całej niecki wraz z elementami konstrukcyjnie powiązanymi oraz wybudowanie nowej niecki basenu w celu zabezpieczenia konstrukcji pozostałej części budynku.Konieczność niezwłocznego przystąpienia do tych skomplikowanych pod względem technicznym i budowlanym prac, wprowadziła szereg utrudnień w korzystaniu z całego obiektu sportowego. Utrudnienia te spowodowane są koniecznością demontażu wszystkich instalacji – począwszy od ciepła, wody, kanalizacji, na elektryce kończąc, a także co najważniejsze, koniecznością zachowania bezpieczeństwa naszych Klientów w trakcie wykonywania tych najbardziej niebezpiecznych
i uciążliwych prac rozbiórkowych.

Prace te są bardzo czasochłonne i skomplikowane, dlatego też trudno jest jednoznaczne odpowiedzieć Państwu na wydawałoby się proste pytanie – kiedy będzie można korzystać z pozostałych usług. Ze względu na przebiegające pod niecką basenową wszelkie instalacje techniczne (wentylacja, wod-kan., c.o., c.t., elektryczna, uzdatnianie wody, ), przed samą rozbiórką niecki, muszą zostać zdemontowane i przeniesione w inne, docelowe miejsce, konieczność demontażu potężnych filtrów oraz przygotowywanie dokumentacji związanej z przenoszonymi instalacjami działa niestety na nasza niekorzyść. Prace demontażowe i rozbiórkowe trwają już kilka tygodni i zostaną ukończone 15 grudnia br. Zgodnie z decyzją PINB, ze względów konstrukcyjnych, do 31 stycznia 2016 musi zostać wykonana nowa niecka basenu. Konieczne jest przygotowanie zatem wszelkich projektów związanych z jej posadowieniem oraz projektów instalacji basenowych, przeprowadzenie postępowania w celu wyłonienia wykonawcy, a wreszcie wykonanie misy basenu.   Na tym prace się nie zakończą, gdyż odbudowane muszą zostać elementy, które w tej chwili musiały zostać zburzone, np. szatnie basenowe, schody itp., a niecka basenowa i plaża wokół niej muszą zostać pokryte płytkami.Czeka nas jeszcze bardzo wiele prac. Niestety, Spółka nie posiada środków finansowych na wykonanie nowej niecki basenowej i realizację kolejnych etapów remontu. Obiekt sportowy nie jest finansowany z budżetu gminy, dlatego nie chcieliśmy zobowiązywać rady Miejskiej i Burmistrza do podejmowania trudnych decyzji dotyczących wygospodarowania środków finansowych z budżetu. Z tego powodu posunęliśmy się do ostateczności podejmując decyzję o sprzedaży części nieruchomości przy ul. Zamenhofa 20, tj. terenu dawnego boiska trawiastego, który od wielu lat jest prawie całkowicie nieużywany. Do dyspozycji mieszkańców pozostanie boisko ze sztuczną nawierzchnią, która miała zostać wyremontowana przez nabywcę części nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Środki ze sprzedaży nieruchomości miały zostać przeznaczone na sfinansowanie remontu basenu, którego ponowne otwarcie planowaliśmy na czerwiec 2016 r.

Już w tej chwili wiemy, że tak się jednak nie stanie. Termin ten nie zostanie zachowany, a nawet więcej, odbudowa basenu stanie pod znakiem zapytania, gdyż sprawa sprzedaży terenów należących do spółki stała się szeroko komentowanym tematem społecznym czego wynikiem jest fakt iż od wydanej dla potencjalnego nabywcy terenu przy ul. Zamenhofa decyzji o warunkach zabudowy odwołała się w imieniu mieszkańców ul. Nowa Strzelnica Spółdzielnia Mieszkaniowa w Śremie. Z tego też powodu żaden z oferentów nie przystąpił do licytacji podczas przetargu. W chwili obecnej Spółka Śremski Sport ogłosiła drugi przetarg. Jego wyniki nie są znane, jednak obawiamy się, że złożone odwołanie skutecznie odstrasza inwestorów, wobec czego postępowanie dotyczące sprzedaży terenu zakończy się podobnie jak poprzedni przetarg.

Obecnie możemy powiedzieć, że środki finansowe na odbudowę śremskiego basenu stały się niewolnikiem Spółdzielni Mieszkaniowej, jej Rady Nadzorczej i mieszkańców ul. Nowa Strzelnica. W przypadku posiadanych środków na remont bylibyśmy dalecy od podejmowania tak radykalnych decyzji jak sprzedaż terenów przy ul. Zamenhofa. Natomiast aby ratować obiekt, z którego korzysta miesięcznie ponad 5000 osób podjęliśmy taką właśnie decyzję.

Śremski Sport