Aktualna jakość wody

KOMUNIKAT W SPRAWIE JAKOŚCI WODY
w basenach Śremski Sport Sp. z o.o.

Śremski Sport Sp. z o.o. informuje, że
woda w nieckach basenowych spełnia wymagania jakości
określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda
na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016).

Ponadto w poniższym raporcie znajduje się ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY NA PŁYWALNI ZA OKRES 01.01.2021 – 31.12.2021 r.

Komunikat wystosowano na podstawie wyników badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez akredytowane Laboratorium i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie.