Olimpiada Przedszkolaków – 2019

W dniu 5 grudnia 2019 r. w godzinach 9:00 – 12:00 Śremski Sport zorganizował w hali sportowej Olimpiadę Przedszkolaków pod patronatem Burmistrza Śremu finansowaną ze środków budżetowych Gminy Śrem. W imprezie uczestniczyło ponad 300 dzieci z 21 przedszkoli z Gminy Śrem, większość z nich aktywnie brała udział w zawodach a pozostali kibicowały swoim rówieśnikom.

O godz. 9:00, w świątecznie udekorowanej hali sportowej oficjalnego otwarcia dokonał Burmistrz Śremu Adam Lewandowski. Po wciągnięciu flagi olimpijskiej i złożeniu przyrzeczenia sportowego przez przedszkolaków rozgrzewkę przeprowadziła instruktorka Fitness Śremski Sport Aneta Sażalska, a następnie 10 osobowe reprezentacje 21 przedszkoli zmagały się w trzech konkurencjach :

  • Przenoszenie prezentów
  • Pomocne Mikołaje
  • Wyścig taczek

Przez ponad dwie godziny mali zawodnicy dzielnie walczyli o zajęcie jak najlepszego miejsca w każdej konkurencji i wygranie wspaniałych nagród ufundowanych przez Urząd Miejski w Śremie. Po zakończonych konkurencjach sędziowie podsumowali wyniki:

  • I miejsce –  zajął oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Nochowie
  • II miejsce – oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Bodzyniewie
  • III miejsce –  oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Zbrudzewie

Podczas całej Olimpiady dzieci obdarowywane były drobnymi słodkościami przez Mikołajów. Każde uczestniczące w olimpiadzie przedszkole otrzymało dyplom, a wszyscy startujący mali zawodnicy mikołajkowe upominki.

Organizatorem Olimpiady Przedszkolaków finansowanej przez Gminę Śrem był Śremski Sport Sp. z o.o, a aktywnie pomagali uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych z Śremu.