Mistrzostwa Śremu w pływaniu klas III i V Szkół Podstawowych – 2019

6 czerwca w obiekcie Śremskiego Sportu odbyły się Mistrzostwa Śremu w pływaniu klas III i V Szkół Podstawowych. Zawody rozpoczęły się o godzinie 9:00 uroczystym przemarszem wszystkich uczestników, a otworzył je burmistrz Śremu Adam Lewandowski. W zawodach brały udział zarówno dziewczynki jak i chłopcy z klas III i V, płynąc w stylach grzbietowym oraz dowolnym na dystansie 25m. Każda klasa mogła wystawić maksymalnie 8 zawodników. Klasyfikacja była prowadzona osobno dla dziewcząt i chłopców oraz oddzielnie dla szkół miejskich i wiejskich. Celem imprezy było sprawdzenie umiejętności pływackich, wdrożenie sportowej rywalizacji wśród dzieci oraz popularyzacja pływania jako formy rekreacji. Organizatorem imprezy był Śremski Sport Sp. z o.o. oraz Urząd Miejski w Śremie. Pierwsza szóstka w każdej kategorii otrzymała dyplomy, a najlepsza trójka medale.

Już dziś zapraszamy za rok na mistrzostwa klas III i IV.