Czy program do rozliczenia pit ułatwia korzystanie z przywilejów podatkowych

Podatnicy rozliczający pity 2016 mogą korzystać z wielu przywilejów podatkowych, jeśli ich sytuacja do tego uprawnia. Program do rozliczania pit 2016 może być pomocny w określeniu uprawnień oraz wykonaniu prawidłowych obliczeń.

Preferencyjny sposób rozliczenia pit z małżonkiem lub z dzieckiem

Niektórzy podatnicy mogą złożyć wspólny pit z małżonkiem albo z dzieckiem. Dzięki temu mogą obniżyć należny fiskusowi podatek, szczególnie wtedy, gdy występują duże różnice między zarobkami małżonków i kiedy dziecko nie uzyskuje dochodów podlegających doliczeniu do dochodów rodzica, a dochody rodzica przekraczają pierwszy próg podatkowy.

Korzystając z programu do rozliczania pit 2016 nie musimy znać mechanizmu stosowanego przy rozliczaniu podatku z małżonkiem lub dzieckiem. Obliczenie podatku we wspólnym picie wykona za podatnika program do rozliczania pit.

Korzystanie z tej metody rozliczenia podatku możliwe jest tylko przy zastosowaniu opodatkowania na zasadach ogólnych według skali. Możemy z niego skorzystać tylko w terminie przewidzianym na złożenie zeznania. Nie mogą rozliczać się razem małżeństwa, które nie były w związku przez cały rok i nie istniała między nimi wspólność majątkowa. Rozliczając pit np. z programem PITax.pl Łatwe podatki odpowiadamy na pytania dotyczące naszej sytuacji i program sam ocenia i wybiera dla nas najlepsze możliwe rozwiązanie.

Odliczenia od dochodu i od podatku z tytułu ulg

Kolejnym sposobem na zmniejszenie daniny dla państwa są odliczenia z tytułu ulg podatkowych . Niektóre ulgi odliczane są od dochodu, inne od podatku.

Niewątpliwie powinniśmy posiadać niezbędną wiedzę na temat możliwości odliczeń z tytułu ulg podatkowych, abyśmy już w trakcie roku przygotowywali się do zeznania rocznego.

Program do rozliczania pit 2016 PITax.pl. Łatwe podatki oferuje dostęp do szerokiej bazy wiedzy o podatkach.

W większości przypadków konieczne jest udokumentowanie poniesionych wydatków. Musimy więc w trakcie roku podatkowego zbierać dokumentację np.

  • orzeczenia lekarskie, skierowania na zabiegi, dowody opłat za pobyty na turnusach rehabilitacyjnych, bilety, faktury za przystosowanie mieszkań i pojazdów do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, faktury za leki,
  • faktury i dowody zapłaty za korzystanie z internetu,
  • zaświadczenia np. ze stacji krwiodawstwa,
  • potwierdzenia przelewów darowizn pieniężnych i przekazania rzeczowych na cele pożytku publicznego i kościelne,
  • dane dzieci na które przysługuje ulga prorodzinna,
  • faktury i inne dowody do ulgi mieszkaniowej funkcjonującej obecnie na zasadzie praw nabytych.

Dokumentacji tej nie załączamy do zeznania rocznego, ale dane w niej zawarte konieczne będą do obliczenia przysługujących nam odliczeń.

Jeśli korzystamy z programu do rozliczania pit 2016,  nie musimy wyszukiwać w przepisach podatkowych zasad odliczania ulg, obowiązujących limitów itp.  Program sam wie, które ulgi odlicza się od dochodu, a które od podatku. Wszystkie obliczenia wykona zgodnie z obowiązującymi zasadami. Szczególną wagę odliczeniom z tytułu ulg podatkowych nadali twórcy programu PITax.pl Łatwe podatki. Aplikacja ta zapewnia optymalne odliczenia wszystkich ulg podatkowych, jakie przysługują podatnikowi.

W przypadku korzystania z ulg konieczne jest wypełnienie odpowiedniego załącznika PIT/O lub PIT/D. Program do rozliczania pit 2016 sam dołączy odpowiednie formularze do zeznania.

Sposób dostarczenia PIT do urzędu skarbowego

Deklaracje podatkowe wypełniane z programem do rozliczania pit 2016 można wydrukować i dostarczyć do US bezpośrednio, przez pocztę lub kuriera. Ale o wiele prostsze i szybsze jest przesłanie pit online. Rekomendujemy program PITax.pl. Łatwe podatki, który umożliwia przesłanie pit elektronicznie o każdej porze i w każdym dniu tygodnia. Po otrzymaniu naszego zeznania urząd skarbowy online przesyła Urzędowe Poświadczenie Odbioru dostępne w systemie e-deklaracje przez pięć lat.

Skip to content