przeBUDOWA ŚREMSKIEJ PŁYWALNI

Trwają rozpoczęte w październiku 2016 roku prace związane z przebudową i remontem pływalni miejskiej w Śremie. Prace te poprzedziła przeprowadzona pod koniec 2015 roku rozbiórka niecki basenowej. Stan techniczny dotychczasowego basenu zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru Budowlanego nie pozwalał na jego dalsze, bezpieczne dla klientów użytkowanie.

Podczas prowadzonych prac budowlanych dokonano już niezbędnych rozbiórek stropów, ścian oraz innych elementów budynku. Dotychczasowe prace budowlane w pełni potwierdzają decyzje Inspektora Nadzoru Budowlanego o fatalnym stanie nie tylko samego basenu, ale także pomieszczeń i obszarów strefy mokrej obiektu. Dotychczasowo wykonano  szereg bardzo skomplikowanych i trudnych prac budowlanych oraz konstrukcyjnych. Wszystkie prace budowlane są kontrolowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, natomiast pracownik służby BHP dba o przestrzeganie zasad BHP pracowników budowlanych pracujących na terenie budowy oraz o bezpieczeństwo klientów korzystających z usług obiektu.

Wkrótce powstanie zupełnie nowa, żelbetowa niecka basenu sportowego, odpowiadająca standardom i wymaganiom stawianym przez FINA. Nowy kształt zyskają także mały basen, brodzik, odnowa biologiczna, przebieralnie i szatnie basenowe oraz pomieszczenia drugiego piętra budynku, na którym mieścić się będą dwupoziomowa kawiarnia, strefa fitness i salka konferencyjna. Po przeprowadzeniu prac aranżacyjnych, punkt obsługi klienta będzie mieścił się na pierwszym piętrze budynku, a poprowadzi nas do niego wydzielona klatka schodowa. Zostanie także zainstalowana nowa winda osobowa, która w szczególności ułatwi korzystanie z obiektu sportowego osobom niepełnosprawnym lub mających problemy z poruszaniem się. Usytuowanie punktu obsługi klienta w jednym miejscu ułatwi klientom korzystanie ze wszystkich usług obiektu sportowego.

Remont pływalni jest możliwy dzięki zaangażowaniu środków gminnych, a także dzięki uznaniu prowadzonej inwestycji za społecznie potrzebną i ważną, co skutkowało udzieleniem dofinansowania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Remont pływalni, choć niespodziewany, przyniesie użytkownikom wiele dobrego. Pozwoli dostosować obiekt sportowy nie tylko pod względem bezpieczeństwa, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi pływalni, ale przede wszystkim zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, uzupełni ofertę sportową kierowaną do mieszkańców gminy, w szczególności dla dzieci i młodzieży szkolnej, klubów sportowych, organizacji oraz osób indywidualnych. O postępach prac budowlanych opinię publiczną będziemy informować na bieżąco.

Skip to content