NIEOBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH FITNESS

Drodzy Klienci,

z uwagi na powtarzające się od dłuższego czasu „puste rezerwacje” na grupowych zajęciach fitness jesteśmy zmuszeni do wprowadzenia systemu kar za niewypisywanie się z zajęć.

W przypadku dokonania zapisu na zajęcia i braku możliwości pojawienia się na nich, uprzejmie prosimy o samodzielnie odpisywanie się przez Panel Klienta, lub w wyjątkowych sytuacjach telefonicznie pod numerem telefonu 887 888 215 lub 887 888 218, najpóźniej na godzinę przed zajęciami (Uczulamy, iż z uwagi na charakter pracy kasjer nie zawsze będzie miał taką możliwość, za co nie ponosimy odpowiedzialności).

W przypadku nieodpisania się z zajęć, osobom posiadającym:

  • karnet miesięczny (Open Gold, Open Fitness, Aktywni 50+, Cardio) – ważność karnetu zostanie skrócona o 1 dzień (w przypadku powtarzającego się nieprzestrzegania regulaminu przyznana zostanie blokada rezerwacji co najmniej na tydzień),
  • karnet na 4/8 wejść – z karnetu ściągnięte będzie 1 wejście,
  • kartę Multi Sport – przyznana zostanie blokada rezerwacji na zajęcia na tydzień.

Pamiętajcie – w ten sposób możecie zwolnić miejsce innej osobie!
Uzupełniony regulamin oraz w/w sankcje egzekwowane będą od dnia 01.05.2016r.

Pozdrawiamy!

Skip to content